НАШЕ ШКІЛЬНЕ МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

«Своєчасно знайти, виховати й розвинути задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно розпізнати в кожному його покликання - це завдання сучасної школи»

ПРОФЕСІЙНЕ

КРЕДО

МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ

АКТИВНІСТЬ  КОЖНОГО Є СКЛАДОВОЮ РУХУ ВПЕРЕД ВСІХ

ПЕДАГОГІЧНЕ

КРЕДО

МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ

 

ЛЮБИТИ СВОГО УЧНЯ ВСЯКИМ:

     ТАЛАНОВИТИМ ЧИ НЕ ДУЖЕ,ВЕСЕЛИМ ЧИ СУМНИМ,СПОКІЙНИМ ЧИ НЕПОСИДЮЧИМ, СПІЛКУВАТИСЯ З НИМ,

     НАВЧАТИ Й РАДІТИ,БО УЧЕНЬ – СВЯТО, ЯКЕ ТРИВАЄ ДОТИ, ПОКИ ТИ Є РАЗОМ З НИМ

ЖИТТЄВЕ

КРЕДО

МЕТОДИЧНОГО ОБЄДНАННЯ

 

ПОСМІХАТИСЬ, НЕЗВАЖАЮЧИ

 

НІ НА ЩО, ЩОБ СВОЇМ НАСТРОЄМ ЛИШЕ

 

ПІДБАДЬОРЮВАТИ ОТОЧУЮЧИХ, А НЕ НАВПАКИ

 

ПРОБЛЕМА НАД ЯКОЮ ПРАЦЮЄ МЕТОДОБЄДНАННЯ

«Використання сучасних освітніх технологій навчання на уроках математики, фізики та інформатики з метою залучення кожного учня в активний пізнавальний і творчий процес»

Мета: підвищення якості навчання при диференційованому  підході з урахуванням індивідуальних особливостей кожного учня, розвиток творчого потенціалу учнів, озброєння його науковими знаннями та вміннями використовувати ці знання на практиці, в повсякденному житті.

Основні  завдання   ШМО:

  • Розглядати кожен принцип і їх систему як рекомендації про втілення в життя основних законів і стратегічних ідей, які складають ядро сучасної концепції шкільної освіти: всебічний гармонійний розвиток особистості, індивідуальності школяра.
  • Впровадження методичних прийомів сучасних педагогічних технологій з предметів математика, фізика  та інформатика: використання інформаційних технологій на уроках для підвищення їх ефективності, впровадження проектно-дослідницьких методів для мотивації навчання учнів при груповому та індивідуальному навчанні.,підвищення  науково-теоретичного  рівня викладання навчальних предметів.
  • Застосування заохочувальних дій, стимулюючих навчальну активність учнів на уроках, підвищуючи таким чином, їхню самооцінку.
  • Залучати учнів для підготовки до окремих елементів уроку, застосовуючи індивідуальні завдання дослідницького характеру для самостійного виконання учнями, підвищити рівень творчих здібностей учнів.
  • Здійснювати диференційований підхід до змісту освіти, як визначального засобу для здійснення особово-орієнтованого підходу до навчання .
  • Домагатися найбільш повного розкриття сучасних методів навчання, специфіки методики організації навчального процесу учнів на сучасному етапі,поширити  передовий  педагогічний  досвід працівників навчального закладу.
  • Продовжити підвищення професійного рівня через вивчення літератури з педагогіки, психології, враховуючи вікові й індивідуальні здібності учнів, через курси підвищення кваліфікації, у тому числі і дистанційні.
  • Впровадження в навчальний процес навчання за сучасними навчальними посібниками, враховуючи і профільний рівень.

Напрямки навчання :

* формування вміння вчитися,

* виявлення прогалини в знаннях, навичках,

* перевірка засвоєння теорії,

* уміння вирішувати ключові завдання,

* навчання вирішення складних  задач,

* досвід роботи з додатковою  літературою,

* організація співробітництва учнів.

Методична робота

Одна з головних завдань вчителя - організувати роботу так, щоб учні були здатні самостійно висунути ідею вирішення конкретного завдання, знайти  план цього рішення.  Робота методичного об'єднання  спрямована на формування в учнів цілісного уявлення про математику, фізику та інформатику, прояви інтересів до предметів, розвиток усвідомленої мотивації вивчення предмету.  Вчителі працюють над формуванням у учнів  знань, підготовкою до вступу у ВНЗ, продовженням навчання в профільних класах. Загальними на всіх рівняхнавчання в школі є наступні пріоритети: особистісно орієнтований підхід, різнорівневий диференційований метод навчання, групові та індивідуальні форми розвиваючого навчання.Повсякденна робота вчителя по  самоосвіті сприяє підвищенню педагогічної майстерності - один з основних напрямків роботи метод об'єднання.

         В  своїй  педагогічній та навчальній діяльності члени ШМО особливу увагу звертають на нові підходи до організації навчання та зростання інтелектуального рівня дітей, розвитку логічного мислення, формування і розвитку учня в тісному і постійному взаємозвязку з природним і соціальним середовищем. На уроках використовуються ефективні методи, прийоми та організаційні форми, що орієнтовані на особливість учня, на створення максимально сприятливих умов для розвитку здібностей і реалізації інтересів та прагнень кожного учня. Вчителі кожен по своєму організовують та проводять уроки, будують навчально-виховний процес і досягають результатів, практикуючи як “традиційні”, так і “новаторські” заняття.

          У кожного вчителя свій стиль роботи, темп і ритм ведення,власні методи і прийоми, певні психолого-педагогічні здобутки.

          Кожен вчитель під час проведення навчальних занять приділяє належну увагу диференційованому навчанню та індивідуальній роботі з учнями, використовує групові форми навчання на уроці в оптимальному поєднанні з фронтальними, та додаткову роботу з учнями в позаурочний час. Ширшим, глибшим та змістовнішим стало проведення позакласних виховних заходів, предметних тижнів. Проведені заходи спрямовуються на поглиблення інтересу до вивчення природничих наук , розвиток інтелектуальних здібностей учнів та їх естетичних нахилів.

 

 

Рецепт вчительської молодості:

 

Систематично вживай:

 бальзам мудрості, коктейль творчості,

 каву бадьорості, відвар пунктуальності,

настій терпимості, екстракт людяності.    

Виконуй все це ретельно і будеш вічно молодим, вчителю.

 

Рецепт  вчительського щастя

 

Візьміть чашу терпіння,

Налийте туди повне серце любові,

Вкиньте дві пригорщі щедрості,

Хлюпніть туди ж гумору,

Посипте добром,

Додайте якомога більше віри,

І все це добре перемішайте.

Потім намажте на шматок відпущеного вам життя

І пропонуйте всім, кого зустрінете на своєму шляху.

 

 

Всупереч народному прислівю

„Можна привести коня до води, але не  можна  змусити його напитися”,

учитель повинен не тільки привести

учня до джерела  знань, а й організувати  роботу так, щоб учень захотів сам узяти ці знання.

 

 

Ми любимо свою професію і віримо, що наші зусилля у вихованні та навчанні дітей допоможуть формувати в учнях життєві компетентності.

 

 

Download
Буклет.doc
Microsoft Word Document 2.1 MB